Tag Archives: cắm trại

Dụng cụ cắm trại của ‘dân chuyên nghiệp’ khi hoạt động ngoài trời

Thực chất trước khi có dịch, cắm trại đã là đam mê, sở thích của nhiều người. Với họ, các chuyến đi đều cần đầu tư về dụng cụ cắm trại, tìm hiểu điểm đến, các hoạt động ngoài trời và đặc biệt là ý thức bảo vệ môi trường. Trong dịch Covid-19, hoạt động […]